Tekst waar u een boodschap aan heeft.

Vindt u schrijven ook zo lastig?

Komen de juiste woorden u niet aanfladderen?

Lijkt de boodschap die u wilt overbrengen zich niet in woorden te laten vangen?

Het overbrengen van een boodschap behelst meer dan het schrijven van slechts een tekst…

Woorden zijn als vlinders, pas wanneer zij neerstrijken en een verband met elkaar aangaan vormen zij een tekst. Zo is een helder geformuleerde tekst de cocon waaruit een boodschap tevoorschijn kan komen.

Mejuffrouw Jansen schept er een groot genoegen in om uw boodschap helder en gestructureerd voor u op te stellen.